Monday, 26/09/2022 - 06:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH CỘNG HOÀ

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2021-2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

1. Mục đích

- CBQL, GV, NV hc tp BDTX đ cp nht kiến thc v chính tr, kinh tế - xã hi, bi dưỡng phm cht chính tr, đo đc nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp GV, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của thành phố và địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.

- Bồi dưỡng việc thực hiện chương trình phổ thong 2018 và sách giáo khoa lớp 2 mới.

- Phát triển năng lc t hc, t bi dưỡng ca CBQL, GV, NV; năng lc t đánh giá hiu qu BDTX; năng lc t chc, qun lý hot đng t hc, t bi dưỡng GV của nhà trường.

1. Yêu cầu

- Nội dung bồi dưỡng thiết thực, phù hợp với tình hình chung của Ngành và của đơn vị. CBQL, GV, NV tham gia các nội dung tập huấn đầy đủ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Việc trin khai công tác BDTX phi gn kết cht ch vi vic trin khai đánh giá GV và CBQL theo Chun và theo ch đo đi mi giáo dc ca Ngành đ tng bước ci thin và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục qua từng năm.

- Tăng cường hình thức BDTX qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và theo phương châm học tập suốt đời.

3 . Đối tượng bồi dưỡng

Tất cả CBQL, GV, NV nhà trường. 

(Các Đ/c tải Kế hoạch BDTX, Thông tư 17, 18 tại file đính kèm)

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 11
Tháng 09 : 2.573
Năm 2022 : 6.583